Misie en visie

Missie

Techniek voor en door de mens. De Klaver Giant Groep levert duurzame en bruikbare technische systemen en installaties voor leef- en werkomgeving.

Visie

Technische systemen en installaties zijn van vitaal belang voor mens en maatschappij. De technologie zal zich in hoog tempo verder blijven ontwikkelen en steeds meer gericht zijn op duurzaamheid. De technische toepassingen blijven zich verder uitbreiden en worden steeds complexer. In dit kader streeft de Klaver Giant Groep na, om voor klanten de meest aantrekkelijke technische en klantgerichte leverancier en serviceverlener in de omgeving te zijn. Op basis van gespecialiseerde technische kennis en ervaring levert de groep een actueel, compleet en hoogwaardig assortiment aan technische producten en diensten. Klanten kunnen in hun leef- en werkomgeving profiteren van actuele en op hun situatie toegesneden technische toepassingen en de daarbij behorende service.

De Klaver Giant Groep bestaat uit zeven gespecialiseerde en zelfstandige bedrijven. Elk bedrijf staat voor het eigen specialisme. Samen bieden ze u de mogelijk tot “one stop shopping”.