Verlichting Natuurbrug Zeepoort
Verlichting Natuurbrug Zeepoort te Bloemendaal
Verlichting Natuurbrug Zeepoort Bloemendaal
Verlichting Natuurbrug Bloemendaal

Project
Verlichting Natuurbrug Zeepoort te Bloemendaal

Opdrachtgever
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam

Eindopdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Provincie Noord Holland

Stakeholders
Gemeente Bloemendaal                       PWN

Gemeente Bloemendaal                              PWN

Omschrijving
Natuurbrug Zeepoort is 1 van de 3 bruggen die het natuurgebied van de waterleidingduinen weer met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verbindt. Met de natuurbruggen overspant over de Zeeweg (N200) in Bloemendaal. Met de natuurbruggen wordt de versnippering van de natuur, die is veroorzaakt door aanleg van wegen en spoorlijn, hersteld. De naam van deze natuurbrug is afgeleid van de Noordzee; de brug is in feite de “poort naar de zee”.

Ballast Nedam bouwt in opdracht van Provincie Noord-Holland deze nieuwe natuurbrug. In het voorjaar van 2017 moet de nieuwe brug qua betonbouw gereed zijn. Daarna kan de natuur definitief worden ingericht.

Klaver Infratechniek ontwerpt en realiseert, op basis van contractvorm UAV-gc, de openbare verlichting voor dit project. Deze verlichting bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rijwegverlichting:
  – Verlichtingsarmaturen vanaf de middenpijlers die de rijweg N200 (Zeeweg) verlichten.
 • Voet- en fietspadverlichting:
  – Verlichtingsarmaturen gemonteerd aan het plafond van de natuurbrug waarmee het voet- en fietspad wordt verlicht.
  – Deze verlichting wordt door middel van een bikeradarsysteem dynamisch geschakeld: Zodra er een voetganger of fietser wordt gedetecteerd zal de verlichting opschakelen naar het nominale verlichtingsniveau. Indien er vervolgens een periode niets wordt gedetecteerd wordt de verlichting automatisch gedimd naar 20%.
 • Ledlijnverlichting:
  – In de hoeken van de natuurbrug, nabij de overgang tussen talud en plafond, wordt er over de gehele lengte een ledlijn geplaatst. Deze ledlijn schijnt langs het plafond voor een visueel effect waarbij het plafond ook in de nacht tot zijn recht komt en de natuurbrug geen ‘donker gat’ is.
 • Actieve wegmarkering:
  – Ten behoeve van en gelijkmatige overgang van de verlichte natuurbrug ’s nachts naar de donkere weg buiten wordt gebruikt gemaakt van actieve wegmarkering. Actieve wegmarkering bestaat uit verlichte grondspots aan de zijkant van de rijweg en hebben tot doel het verkeer te geleiden.

Naast de verlichting zelf is Klaver Infratechniek ook verantwoordelijk voor voeding van de verlichting. Daarnaast wordt aan beide zijden van de natuurbrug een data-aansluiting gerealiseerd welke bedoelt is voor toekomstige monitoring van de natuurbrug.

De monitoring behoort niet tot de scope van de werkzaamheden. Na opening van de natuurbrug wordt onderzocht of de natuurbrug goed functioneert door gebruik te maken van monitoring; er wordt dan geregistreerd hoeveel en welke dieren er gebruik maken van de natuurbrug.

Leuk om te weten: Deze natuurburg is er 1 van de 3 binnen dit duingebied. Een andere natuurbrug is gerealiseerd over de Zandvoortselaan (natuurbrug Zandpoort) in 2013. Klaver Infratechniek heeft ook bij die natuurbrug de verlichting gerealiseerd, toen in opdracht van Gebr. Beentjes.