Blog – Back-up van Microsoft (Office) 365 data: cruciaal, maar vaak vergeten!

Geschreven door: Arnold Derksen, Giant ICT
Datum: 28 augustus 2020

Anno 2020 hebben veel organisaties een divers IT landschap, waarbij een mix van meerdere ‘clouds’ en eventuele specifieke on-premise infrastructuur heel normaal zijn geworden. Applicaties draaien vaak als SaaS-variant in de cloud, maar ook Office, e-mail en collaboratiesoftware worden vanuit de cloud geconsumeerd. Dit zorgt ervoor dat de controle over data (dataprotectie) een steeds complexer en tevens urgenter vraagstuk is geworden. Organisaties vrezen datagijzeling en/of dataverlies, om nog maar te zwijgen over een breed in de media uitgemeten datalek-situatie en de mogelijke reputatieschade die daaraan kleeft.

Microsoft (Office) 365 biedt in basis geen back-up mogelijkheid
Microsoft biedt zoals bekend breed omarmde services binnen Office 365/Microsoft 365. Denk bij Microsoft (Office) 365-gegevens aan data vanuit bronnen als Exchange Online (email data), SharePoint Online, OneDrive for Business en Microsoft Teams. Echter, een uitgebreide back-up daarvoor wordt niet standaard ingeregeld. Microsoft slaat feitelijk een aantal versies op en verwijderd de data binnen een bepaald tijdsbestek. Binnen Microsoft (Office) 365 is het dus volledig de verantwoordelijkheid van de afnemende organisatie om data zeker te stellen en beveiligen. Niet bepaald de oplossing die aansluit op een hoofdpijndossier als compliance. Microsoft biedt binnen Office 365/Microsoft 365 in die zin dus geen traditionele back-up en bijbehorende zekerheid voor organisaties en eindgebruikers.

Waarom een back-up van Microsoft (Office) 365-data?
Deze zekerheid in het beschermen van data is bijzonder relevant, want ook in Office-documenten, welke in de cloud opgeslagen worden, staan gevoelige gegevens. Uit onderzoeken is gebleken dat een groot gedeelte van organisaties (nog) geen oplossing ingericht heeft voor het veiligstellen van deze informatie. Tevens is gebleken dat veel organisaties de afgelopen jaren te maken hebben gehad met verlies van gegevens in Office 365/Microsoft 365. Dit varieert van eenvoudige gebruikersfouten tot aanzienlijke beveiligingsrisico’s. De noodzaak voor een specifieke back-up van deze cloud-data zou dan ook hoog op de agenda’s van IT eindverantwoordelijken moeten staan.

De oplossing
Voor het veiligstellen van Office 365/Microsoft 365-data bestaan meerdere oplossingen. De meest gebruikte variant komt van marktleider Veeam. Veeam Backup voor Microsoft Office 365 stelt organisaties in staat om veilig back-ups van Office 365/Microsoft 365-data te maken naar elke willekeurige locatie, waaronder on-premises, een hyperscale cloud of een serviceprovider, en speelt in op zaken als:

  • Het kunnen beschermen tegen onopzettelijke verwijdering van Office 365/Microsoft 365-data, beveiligingsrisico’s en hiaten in de retention policy.
  • Het snel kunnen herstellen van afzonderlijke Office 365-mails, Office 365-bestanden en -sites met toonaangevende en flexibele herstelopties.
  • Het kunnen voldoen aan wettelijke- en compliance-vereisten met efficiënte eDiscovery van Office 365-items.

Giant ICT als Veeam kennispartner
Giant ICT ontwerpt, implementeert en onderhoudt IT infrastructuren bij uiteenlopende opdrachtgevers, waarbij primair Veeam als dataprotectie/back-up oplossing toegepast wordt, zowel voor het veiligstellen van traditionele server/storage-infrastructuren als voor Microsoft (Office) 365-omgevingen. Daarmee speelt Giant ICT in op de hybride cloud-strategie die veel organisaties ingeslagen zijn. Hierbij adviseert Giant ICT altijd op maat en zoekt daarbij de oplossing die past bij de organisatie in kwestie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van Veeam Backup voor Microsoft Office 365 en welke meerwaarde Giant ICT jouw organisatie kan bieden? Benader ons dan via (072) 5751010.