In opdracht van Stichting Philadelphia Zorg gaat Klaver Klimaattechniek comfortkoeling realiseren in de lokalen, kantine en kantoren bij locatie ODC de Trampoline in Amsterdam. Het monumentale karakter van het pand zorgt voor uitdagingen in de uitvoering. Ondanks de vele dikke betonnen binnenwanden zullen wij het zichtbare leidingwerk daar waar mogelijk minimaliseren. De VRV buitendelen worden zo opgesteld dat het omgevingsgeluid wordt geminimaliseerd.

ODC de Trampoline is een intensieve zorglocatie in Amsterdam. De Trampoline is een orthopedagogisch centrum voor kinderen van 3 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking (VB) en/of meervoudige beperking.