Klaver Giant Solar Systems, onderdeel van Klaver Giant Groep, gaat 284 zonnepanelen plaatsen op de Yuverta vmbo-school in Den Haag, voorheen Wellant College. Dit gebeurt in samenwerking met Schadenberg Dakwerken.

De panelen hebben een gezamenlijk vermogen van ruim 100kWp en worden in een oost-west Yopstelling op het dak gemonteerd om de energieopwekking over de dag te spreiden. Hierdoor kan Yuverta zoveel mogelijk van de 95MWh die jaarlijks benodigde is zelf opwekken en daarmee dus besparen op de eigen energierekening. Deze energiesparing zal gelijkstaan aan het stroomverbruik van maar liefst 35 Nederlandse huishoudens!

De PV-installatie leidt tot een jaarlijkse CO2-reductie van bijna 45 ton, wat gelijkstaat aan het aanplanten van een bos met 2000 bomen. Over de gehele levensduur van de installatie komt de besparing neer op ruim 1.300 ton.

Voordat de panelen het dak op gaan, zal Schadenberg de dakbedekking vervangen waardoor deze weer de gehele levensduur van de PV-installatie mee kan. De hoofdaansluiting van de school wordt verzwaard om voldoende ruimte te bieden voor het veilig aansluiten van de PV-installatie. Klaver Technisch Bedrijf, tevens onderdeel van Klaver Giant Groep, verzorgt het aansluiten van de omvormers en het plaatsen van de nieuwe benodigde HKL. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt het pand in de herfstvakantie tijdelijk spanningsloos gesteld.