Haltedisplay

Overzichtsdisplay

Project
Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) Fryslân

Opdrachtgever
Ledyears (Q-lite)

Projectomschrijving
Ledyears gaat de komende jaren de provincie Fryslân voorzien van een nieuw Dynamische Reizigers Informatie Systeem. Daarvoor worden op de belangrijkste OV-knooppunten displaysystemen gerealiseerd die de reizigers voorzien van betrouwbare en actuele reisinformatie.

In opdracht van Ledyears ontwerpt, levert en installeert Klaver Infratechniek de masten en de betonfundaties voor de displays. Bijzonder is de integratie met openbare verlichting bij de haltedisplays en de unieke vormgeving van het overzichtsdisplay. Na plaatsing van de betonfundaties en masten worden de displays gemonteerd en de straatverharding hersteld.

Naast uitvoering op locatie ondersteund Klaver Infratechniek ook in de voorbereiding bij dit project. Zo worden de vooronderzoeken bodemkwaliteit verzorgd als ook de aanvraag en vergunningen voor de verkeersmaatregelen.