Project
Interne verbouw lokalen BiNaSk Martinuscollege

Opdrachtgever
Hecon Bouwgroep
Logo Hecon bouwgroep

Projectomschrijving
Het Martinuscollege in Grootebroek is een grote school voor voortgezet onderwijs met ca. 2.150 leerlingen met de opleidingen vmbo basis/kader, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het gebouw heeft ondertussen een omvang van ca. 16.000 m2 bruto vloeroppervlak nadat het de afgelopen jaren al meerdere keren is uitgebreid en/of gerenoveerd. Zo heeft de Klaver Giant Groep al eerder werkzaamheden verricht ten behoeve van een renovatie.

Het Martinuscollege zorgt, ondanks dat het een groot gebouw is, voor kleinschalig onderwijs. Leerlingen krijgen per afdeling en leerjaar zoveel mogelijk les in een eigen gebouwdeel. Maar het Martinuscollege heeft ook als doelstelling om vakoverstijgende samenwerking, kennisdeling en uitwisseling te bevorderen. Daarom is ruimtelijke clustering gewenst.

De onderwijsruimten voor BiNaSk zijn technisch en functioneel verouderd en moeten worden gemoderniseerd. Om deze modernisering te kunnen realiseren, is hiervoor een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgeschreven. De werkzaamheden betreffen het realiseren van praktijklokalen op de tweede verdieping en het herinrichten van de verkeersruimte.

Hiervoor gaat de Klaver Giant Groep, in opdracht van Hecon Bouwgroep, de gehele elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties realiseren.