Bron: ProRail/Maarten Kleingeld

Onlangs hebben wij de overeenkomst gesloten met Prorail voor het vervangen van de verlichting op stations. De Klaver Giant Groep is na een uitgebreide voorselectie geselecteerd als bouwpartner voor de regio’s randstand noord en Noord Oost. Door middel van minitenders met een collega installateur worden de deelopdrachten verder gegund. In totaal gaat het voor ons om 250 stations in de komende 4 jaar.

De verlichting zal vervangen worden voor duurzame ledverlichting die de helft minder energie verbruikt dan de huidige verlichting. Het doel is om in 2020 alle verouderde verlichting te hebben vervangen. Dit zal ProRail naast een behoorlijke energiebesparing ( verlichting op stations is goed voor 15 procent van hun energieverbruik), een grote besparing geven op de CO2 uitstoot.

Naast armaturen en dimmers gaat het om het aanpassen van lichtmasten, abri’s, perronkappen, reizigerstunnels, traverses en bekabeling. De investering wordt terugverdiend door een besparing op energieverbruik en onderhoudskosten.
De nieuwe ledverlichting vergroot de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Zodoende draagt het ook bij aan ons doel mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten reizen.

Wij combineren het vervangen van de verlichting met andere opdrachten op het gebied van toegankelijkheid, onderhoud en duurzaamheid.

Toelichting op besparing CO2 uitstoot:

ProRail CO2 doelstelling 2020:
– CO2 doelstelling n.a.v. Parijs: 30% CO2 reductie in 2020
– ProRail totaal CO2 emissie is 50 kilo ton; 30% doelstelling = 15 k.ton

Bijdrage programma Duurzame Stations Verlichting geeft een bijdrage tot 2020 van:
– CO2 emissie alle stationsverlichting is ca. 8 k.ton (15% van heel ProRail):
– 50% CO2 besparing met LED (ruim 4 kilo ton CO2 / jr)
– 25% CO2 besparing met dimmen (nog eens 2 kiloton CO2/jr)
– 2020 alle TL vervangen voor LED + dimmers
– Toegankelijkheid verbeteren cf. EU norm TSI-PRM
– Minimaliseren lichthinder (Natura2000, NSVV2014, MOOS)