Project
Realisatie KC Flosbeugel te Enkhuizen

Opdrachtgever
Stichting Openbaar Onderwijs Present

Projectomschrijving
Stichting Openbaar Onderwijs Present gaat een nieuw schoolgebouw realiseren te Enkhuizen. In 2017 heeft een brand op de locatie Flosbeugel een groot deel van het schoolgebouw van basisschool Het Driespan verwoest. De naastgelegen buitenschoolse opvang Berend Botje is toen beschadigd maar kon behouden blijven.
Het nieuwe kindcentrum (KC) Flosbeugel betreft de nieuwbouw van de school en enige verbouw in het bestaande gebouw van Berend Botje.
Het gebouw krijgt een totale oppervlakte van ca. 1.890 m2 bvo, waarvan 593 m2 bestaand is en 1.297 m2, verdeeld over twee bouwlagen, nieuwbouw is.

De school krijgt een ‘kiss & ride’ strook op eigen grondgebied en tussen de ruimte voor de hoofdentree en de bestaande woningen komt een groene strook als buffer tussen woningbouw en schoolplein maar ook komt er een functionele strook waar fietsenstallingen en bergingen komen.

Wij, als Klaver Giant Groep, zullen de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden gaan realiseren.