Never change a winning team! Klaver Infratechniek verzorgt de komende 2 jaar voor gemeente Opmeer de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden aan de openbare verlichting, met de optie tot verlenging tot eind 2026. Hiermee wordt de samenwerking met de gemeente Opmeer, die al vele jaren duurt, voortgezet.

De openbare verlichting binnen de gemeente Opmeer bestaat uit circa 2750 lichtmasten binnen de bebouwde kom en circa 550 buiten de bebouwde kom van de dorpskernen en buurtschappen.

Naast het uitvoeren van het dagelijks onderhoud gaan we ons ook richten op verduurzaming. Zo staat onder andere op de planning om vele verlichtingsarmaturen te vervangen voor LED-versies, om zo bij te dragen aan het terugdringen van de energiekosten en lichtvervuiling.