Thermische camera’s, een effectieve maatregel voor snelle branddetectie in de afvalbranche

De Reststoffen Centrale Alkmaar (R.C.A.) is een full service afvalverwerking- en inzamelingslocatie. R.C.A. heeft een overdekte milieustraat en is zo ingericht dat particulieren en bedrijven het afval dagelijks zelf kunnen storten.

Het ontstaan van een brand is een groot risico voor een recyclebedrijf als R.C.A. Eén van de meest voorkomende oorzaken van brand is broei. Samen met de verzekeraar en R.C.A. hebben wij een uitgebreid plan gemaakt om dit risico te verkleinen. Het gericht inzetten van thermische camera’s is in deze branche en voor dit type branden een effectieve maatregel. Vroegtijdige detectie kan voorkomen dat een grote brand ontstaat.

Met een thermische camera kan een temperatuurverhoging zeer snel en nauwkeurig worden gesignaleerd. Door thermische camera’s te plaatsen kan de temperatuur in de ruimte gemeten worden waarbij er temperatuurgrenzen worden ingesteld. Wanneer deze grenzen worden bereikt, wordt een voor- of een hoofdalarm uitgestuurd, zodat de situatie tijdig in de gaten kan worden gehouden. De camera’s bij R.C.A. worden zo ingesteld dat deze alleen buiten werktijden alarmen doormelden om zo valse meldingen van bijvoorbeeld shovels of vrachtwagens te voorkomen. Er is 24/7 een brandmeldinstallatie actief om zo ook tijdens werktijden detectie te hebben.

Alle alarmen worden doorgestuurd naar de toezichtcentrale Spyke Security, waar de meldingen worden geverifieerd. Om de meldingen te verifiëren plaatsen wij ook optische camera’s. Bij een calamiteit worden de hulpdiensten (bijvoorbeeld de brandweer) aangestuurd. Op deze manier kan er tijdig actie worden ondernomen en zal de schade aan mens, dier, inventaris, gebouw en milieu worden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden.