In de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Nieuw-West wordt Typisch Tuinstad gebouwd. Dit plan bestaat uit 120 huurwoningen en 70 koopwoningen die zich rond een prachtige binnentuin bevinden. De koopwoningen worden casco opgeleverd en kunnen naar eigen inzicht worden afgebouwd. Co-living – samenwonen met een familielid, vriend, kennis of collega – is ook mogelijk in Typisch Tuinstad, in het co-living ensemble.

Klaver Giant Groep heeft van Vink Bouw opdracht gekregen om de E- en W-installaties bij dit project te realiseren. Dit bevat onder andere de verwarmingsinstallaties en ventilatie-installatie, warmteterugwinningsinstallatie, casco voorzieningen, meterkast, PV-panelen en schacht voorzieningen.

De Reimerswaalbuurt in Amsterdam is gebouwd in de jaren ’60. De kern is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied. De vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte is in deze buurt in verschillende (woon) blokken opgesplitst. Typisch Tuinstad betreft de vernieuwing van de blokken 4 en 5, de woningen op deze locatie zijn al gesloopt.

De bouwblokken worden bijzonder duurzaam en comfortabel! Ze voldoen zowel aan de Amsterdamse BENG eisen als aan een EPC van maar liefst -0,18! Bij normaal gebruik hebben bewoners hele lage energielasten. Om dit voor elkaar te krijgen is er goed nagedacht over de isolatie, luchtdichtheid, installaties en zelfs over de oriëntatie ten opzichte van de zon.