De komende 4 jaar zal Klaver de straatverlichting binnen gemeente Opmeer gaan onderhouden. Aangereden lichtmasten zullen snel veiliggesteld worden waarna ze definitief hersteld worden. Ook storingen in de materialen en het kabelnet worden verholpen.

Naast de dagelijkse en kleine werkzaamheden zal ook een deel van het areaal worden vernieuwd qua lichtmasten en armaturen. Recent heeft gemeente Opmeer de buitenwegen in beheer en eigendom overgenomen van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Verlichting die nog niet is omgezet naar ledverlichting zal nog dit najaar worden vervangen door dit duurzame alternatief.

Gemeente Opmeer telt ruim 12.000 inwoners die gebruik maken van de 3.300 lichtmasten op de gemeentegronden. Het contract is ingegaan op 1 april dit jaar en duurt tot maximaal 31 december 2026. Ook het vorige contract van Gemeente Opmeer werd door Klaver Infratechniek uitgevoerd. Een fijne voortzetting van de relatie!